Startpagina ¦ CV ¦ Onderwijs ¦ Publicaties ¦ Privacy ¦ Credits ¦ Impressum ¦ DE ¦ EN ¦ FR ¦ ES

LogoAcademisch CV


Oliver Zöllner doceert media­onderzoek, media­sociologie, digitale ethiek, radio­journalistiek en inter­nationale communicatie in de bachelor­opleiding Digitale en Media­economie en in de master­programma's van de Media Hoge­school van Stutt­gart. Daarnaast is hij ere­hoogleraar aan de Heinrich Heine Universiteit Düsseldorf. Van 1997 tot 2004 was Zöllner hoofd van de afdeling Markt- en Media­onderzoek van de inter­nationale omroep Deutsche Welle. Als gast­docent gaf hij van 1996 tot 2006 communicatie- en media­onderzoeks­cursussen aan verschillende Duitse universi­teiten.

Oliver Zöllner is een expert op het gebied van digitali­sering, digitale transfor­matie en de daarmee samen­hangende aspecten van reflectieve media­competentie en digitale ethiek. Zijn expertise omvat boven­dien vormen van persua­sieve communi­catie, de strategische zelf­represen­tatie van staten in het systeem van internatio­nale communi­catie (public diplomacy, nation branding, competi­tieve identi­teit) en processen van identiteits­vorming in maat­schappijen, bijvoor­beeld in de context van migratie­debatten of met betrekking tot culturele minder­heden. Zöllners academische wortels liggen in het onder­zoek naar de rol van communi­catie in grote organisaties (militairen, mediabedrijven) en in de analyse van culturele artefacten (beelden, geluiden, alle­daagse objecten, kunst) en de daarmee samen­hangende culturele praktijken. Voormalig een journalist en management consultant, Zöllner hecht veel belang aan de publieke communi­catie van zijn onder­zoek en zijn ideeën. Hij is daarom regel­matig te gast op het lezingen­circuit. Thuis voelt hij zich als een toerist. • Studeerde media- en communicatie­weten­schappen, kunst­geschiedenis, theater-, film- en televisie­wetenschappen en Chinese geschiedenis aan de universiteiten van Bochum (Duitsland), Wenen en Salzburg (Oostenrijk).
 • 1993: Master (M.A.) met een PR-theoretische studie over het dialoog­concept van de Academie van de Duitse Strijd­krachten voor Informatie en Communi­catie.
 • 1993-96: Freelance journalist. Specialisatie: het wereldwijde media­landschap.
 • 1996: Doctoraat (Dr. phil.) met een empirisch onder­zoek naar de Britse militaire omroep­dienst "British Forces Broad­casting Service" (BFBS).
 • 1996-97: Medewerker van de afdeling Bedrijfs­planning/Media­onderzoek van de regionale omroep Südwestfunk, Baden-Baden.
 • 1997-2004: Hoofd van de afdeling Markt- en Media­onder­zoek van de inter­nationale omroep Deutsche Welle, Keulen/Bonn.
 • 1999-2000: Voorzitter en 2000-04 penningmeester van de wereld­wijde onder­zoeks­vereniging "Conference of Inter­national Broad­casters' Audience Research Services" (CIBAR).
 • 2004-06: Management consultant voor inter­nationaal markt- en media­onderzoek, Essen.
 • 1996-2006: Regelmatige onderwijs­opdrachten in communicatie- en mediawetenschappen aan de universiteiten van Bochum, Bonn, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Osnabrück, Paderborn en aan de Hogeschool van Dortmund.
 • Sinds 2006 hoogleraar voor mediaonderzoek, -sociologie en -ethiek aan de Media Hoge­school van Stutt­gart (HdM).
 • Sinds 2006 erehoogleraar voor communicatie en media­wetenschap aan de Heinrich Heine Univer­siteit Düssel­dorf (HHU).
 • Sinds 2010 voorzitter van de vereniging "Hochschul­radio Stuttgart" (HORADS 88.6 FM).
 • Sinds 2014 een van de directeuren van het Instituut voor Digitale Ethiek (IDE) aan de HdM.
 • Sinds 2022 mederedacteur van de boekenserie "Medienethik | Digitale Ethik".
 • Sinds 2023 mederedacteur van de boekenserie "Daten – Recht – Digitale Ethik".


Lidmaatschappen:
 • Duitse Vereniging voor Media- en Communicatie­wetenschappen (DGPuK)
 • Duitse Vereniging voor Filosofie (DGPhil)
 • International Association for the Study of Popular Music (IASPM D-A-CH)
 • Netwerk Interculturele en Inter­nationale Communicatie (IIC)
 • Redactionele adviesraad van het "Global Media Journal: German Edition" (GMJ)Startseite ¦ Vita ¦ Lehre ¦ Publikationen ¦ Datenschutz ¦ Impressum ¦ DE ¦ EN ¦ FR ¦ ES